Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2022/2023

 

Szkoła Branżowa

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Gul Wiktoria

2.

Suchojad Mikołaj Sebastian

3.

Walczyk Igor

4.

Żyłowicz Przemysław Wiktor

5.

Czereś Kacper

6.

Daleszak Julia Angelika

7.

Kowalczyk Grzegorz Stanisław

8.

Leśniewski Patryk

9.

Dziewierz Łukasz Piotr

10.

Szarek Jerzy

 

 

Uczniowie przyjęci do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia mają zapewnione bezpłatne podręczniki – książki otrzymają we wrześniu w szkole.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2022/2023

 

L.p.

Nazwisko i imię

Oryginał/Kopia

1.

Gul Wiktoria

O

2.

Suchojad Mikołaj Sebastian

O

3.

Walczyk Igor

O

4.

Żyłowicz Przemysław Wiktor

O

5.

Czereś Kacper

O

6.

Daleszak Julia Angelika

O

7.

Kowalczyk Grzegorz Stanisław

O

8.

Leśniewski Patryk

O

9.

Dziewierz Łukasz Piotr

O

10.

Szarek Jerzy

O

11.

Nowak Dorota

K

12.

Dubiel Julia

K

 

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów w dniach od 22 do 29 lipca 2022 r. potwierdzają wolę przyjęcia do placówki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

Uczniowie przyjęci do klasy I Szkoły Branżowej I Stopnia

mają zapewnione bezpłatne podręczniki – książki otrzymają we

wrześniu w szkole.

Harmonogram rekrutacji 2022

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca  do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

3.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 20 lipca 2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

21 lipca 2022 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej

od 22 lipca do 29 lipca 2022 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r.  do godz. 14.00

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego - Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty