Lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii na rok szkolny 2023/2024

 

 

Szkoła Branżowa

 

L.p.

Nazwisko i imię

Złożone dokumenty

O - Oryginał K - Kopia

1.

Bąk Tomasz

O

2.

Bekas Albert Krzysztof

O

3.

Dywan Isabelle Małgorzata

O

4.

Gospodarek Kacper Mateusz

K

5.

Górnisiewicz Dawid Jan

O

6.

Murdza Karol

O

7.

Niziałek Aleksandra

K

8.

Nowak Jakub

O

 

 

Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożyli oryginałów dokumentów  w dniach od 21 do 27 lipca 2023 r. potwierdzają wolę przyjęcia do placówki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 maja do 21 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

do 19 lipca 2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

20 lipca 2023 r.

5.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

od 21 lipca do 27  lipca 2022 r.  do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 lipca  2023 r. 

 

 

 

Link do Zarządzenia nr 10/ 2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  z dnia 31 stycznia 2023 r.

 

images/WNIOSEK2023/Z/Z.pdf