Absolwenci 2022!

W roku szkolnym 2021/22 placówkę po raz pierwszy opuścili absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia. Egzaminy zawodowe zdawało 11 uczniów i wszyscy zdali z bardzo dobrymi wynikami. Ośmiu uczniów przystąpiło do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej w Kielcach i otrzymało dyplomy czeladnicze. Troje uczniów egzamin teoretyczny i praktyczny zdawało przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Ośrodku Egzaminacyjnym w Staszowie. Uczniowie z obu części uzyskali najlepsze wyniki w powiecie staszowskim i otrzymali Certyfikaty Kwalifikacji Zawodowej.

 

 

 

Komunikat

 

 Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych są: 

  

        ·         4, 7, 10, 11 maja - egzaminy maturalne 

·         4 czerwca - dzień po Bożym Ciele 

 

W tych dniach nie będzie prowadzone zdalne nauczanie. 

Komunikat z dnia 12.05.2021 r.

 

 Od dnia 17.05.2021 r. uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, klas I – III liceum ogólnokształcącego i klas II szkoły branżowej realizują zajęcia w systemie hybrydowym według harmonogramu.

 

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO:

Szkoła Branżowa I stopnia

Termin

Forma zajęć

17.05 – 21.05 (5 dni)

·       Zajęcia stacjonarne (w szkole) klasy:  IIa, IIb

24.05 - 28.05

(5 dni)

·       Zajęcia stacjonarne (w szkole) klasy: IIa, IIb

 

 

Od dnia 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie wracają do zajęć stacjonarnych.

Ważny komunikat dla rodziców i uczniów

 

Od dnia  24 października  br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkołach. Nauka prowadzona jest w systemie zdalnym. W okresie od 24 października uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.